Φωτισμός – Light effect

Οι εκδόσεις Δεδεμάδη σας προσφέρουν ένα απαραίτητο εργαλείο για: Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Τεχνικά γραφεία, Κατασκευαστικές εταιρείες κτλ…

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στον επαγγελματικό – αρχιτεκτονικό Φωτισμό.
Εκδόθηκε με σκοπό να δείξει νέες τεχνοτροπίες στο φωτισμό όσο αφορά την αρχιτεκτονική την κατασκευή και την διακόσμηση του χώρου. Μέσα στον βιβλίο θα δείτε νέα στοιχεία φωτισμού όπως εφαρμόζονται πάνω στην αρχιτεκτονική και στην διακόσμηση  του χώρου. Το βιβλίο του Φωτισμού μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και αποτελεί πραγματικά ένα εργαλείο για τους μηχανικούς καθώς και για όσους ασχολούνται με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό φωτισμό.

45.00

Το βιβλίο του Φωτισμού περιλαμβάνει:

  • Light & Architecture – μας αναλύει την χρησιμότητα του φωτός στην κατασκευή και την αρχιτεκτονική.
  • Light & Space – Εδώ μας αναλύει όλα τα υλικά και τον τρόπο που χρησιμοποιούνται μέσα στο χώρο για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
  • Light & SpacesElements – Μας παρουσιάζει παραδείγματα πως με την σωστή χρήση του φωτισμού πετυχαίνουμε εξαιρετικά αποτελέσματα.
  • Light & Show – Μας παρουσιάζει το στοιχειά φωτισμού και τεχνικές για εξωτερικούς χώρους.
  • Light & design – Εδώ μας παρουσιάζει τεχνικές φωτισμού για την σωστή αξιοποίηση των αντικειμένων..
  • Light & Co – Πολυλειτουργικά φωτεινά αντικείμενα.
  • Light & ProductDesign – Στην ενότητα αυτή μας δίνει όλες τις εταιρείες κατασκευής υλικών φωτισμού καθώς και όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ώστε να ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις νέες τεχνοτροπίες και υλικά πάνω σε αυτό.
Τέλος μας αναφέρει όλα τα τεχνικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον μηχανικό για να καταλάβει την σωστή χρήση φωτισμού.
Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και αποτελεί πραγματικά ένα εργαλείο για τους μηχανικούς καθώς και για όσους ασχολούνται με τον εσωτερικό και τον εξωτερικό φωτισμό.
Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά