• 0 Items - 0.00
    • No products in the cart.

Νέος πτωχευτικός κώδικας & υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει δύο θεμελιώδους σημασίας κείμενα της πτωχευτικής νομοθεσίας, τον ν. 3588/2007 με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153 Α’/10.07.2007) και τον ν. 3869/2010 με τίτλο «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α’/03.08.2010), ως έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του, προσφάτως θεσπισθέντος, ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’/14.08.2015) & ν.4346/2015.

45.00

Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2 - 4 εργάσιμες μέρες, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη.

Όπως έχουν τροποποιηθεί με τους ν.4336/2015 & ν.4346/2015 και ισχύουν έως σήμερα.

Περιλαμβάνει, όλες τις νέες διατάξεις, όπου αναλύουν τα κάτωθι ζητήματα: 
  • Χρονική σύντμηση της προβλεπόμενης διαδικασίας αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων, καθώς και υποβολής σχετικών αντιρρήσεων
  • Διεύρυνση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής της προ πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης
  • Κατάργηση της υποχρέωσης εκ μέρους του οφειλέτη κατάθεσης ποσού από 2000 έως 7000 ευρώ, με ποινή απαραδέκτου της αίτησης
  • Παράταση της προβλεπομένης περιόδου διαπραγματεύσεως
  • Καινοτομίες στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
  • Μείωση περιόδου απαλλαγής από χρέη φυσικών προσώπων
  • Εισαγωγή επαγγέλματος του Συμβούλου Αφερεγγυότητας
  • Ν.3869/2010: διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των υπαγόμενων στον εν λόγω νόμο οφειλών, επανακαθορισμός των απαιτούμενων εγγράφων για την εκκίνηση της διαδικασίας ρύθμισης, υποχρεωτικός προσδιορισμός της δικασίμου για την συζήτηση της κατατεθείσης αιτήσεως εντός 6 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης, εισαγωγή διαδικασίας ταχείας διευθετήσεως μικρο οφειλών, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Ειρηνοδικείου
0