Άμεση παράδοση – Δωρεάν έξοδα αποστολής & αντικαταβολής για αγορές άνω των 50€

 • 0 Items - 0.00
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα.
NEO

ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΝΟΚ ΝΕΑ 6η ΕΚΔΟΣΗ

Νέα 6η έκδοση 2021  – 15.000 αντίτυπα

Διδάσκεται σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδος

 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός «Ο ν.4067/2012 κωδικοποιημένος και πλήρης, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα»

 

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (5η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν.4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και των τροποποιήσεών του, καθώς και τις σημαντικές αλλαγές με το ν.4819/2021, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 6ης έκδοσης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

Πρόκειται για την πιο πλήρη έκδοση, απαραίτητο πρακτικό βοήθημα για όλους τους μηχανικούς, επικαιροποιημένο, με ανάλυση, σχολιασμό και ερμηνεία κατά παράγραφο.

 

Με την αγορά του βιβλίου έχετε ΔΩΡΕΑΝ 6 ΜΗΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε οτιδήποτε αλλαγές προκύψουν.

75.00

Δεδεμάδης 978-960-9482-68-4 950 1 17x24 Μαλακό Εξώφυλλο ,
Κοινοποίηση:

Περιλαμβάνει:

 1. Ενημέρωση με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις.
 2. Παράθεση σχετικών αποφάσεων, ερμηνευτικών εγκυκλίων και τεχνικών οδηγιών, κατά παράγραφο.
 3. Επεξηγηματικά σχόλια, πίνακες σχέδια & παραδείγματα
 4. Συνοπτικός πίνακας για δόμηση – κάλυψη – όγκο.
 5. Σύγκριση με προγενέστερες διατάξεις.
 6. Συνοπτικός πίνακας για απαιτούμενες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις ανά περίπτωση (άρθρο 4).
 7. Πλήρης ενημέρωση για τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα το βιβλίο περιέχει:

 1. Ανάλυση – Ερμηνεία & Κωδικοποίηση κατά άρθρο του Νόμου 4067/2012: «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με βάση τους ν.4117/2013, 4123/2013, 4178/2013, 4223/2013, 4258/2014, 4280/2014, 4296/2014, 4315/2014, 4447/2016, 4467/2017, 4495/2017, 4501/2017, 4508/2017, 4512/2018, 4513/2018, 4546/2018, 4549/2018, 4602/2019, 4635/2019, 4643/2019, 4663/2020, 4664/2020, 4674/2020, 4676/2020, 4684/2020, 4685/2020, 4710/2020, 4722/2020, 4759/2020, 4782/2021, 4787/2021, 4796/2021, 4819/2021.
 2. Παράθεση των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων, τεχνικών οδηγιών και εγγράφων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, κατά παράγραφο.
 3. Επεξηγηματικά σχόλια, πίνακες και σχέδια.
 4. Πεδίο εφαρμογής κατ’ άρθρο και παράγραφο.
 5. Σύγκριση με προγενέστερες διατάξεις.
 6. Συνοπτικός πίνακας για απαιτούμενες αδειοδοτήσεις – εγκρίσεις ανά περίπτωση.
 7. Συνοπτικός πίνακας για δόμηση – κάλυψη – όγκο : Ποια στοιχεία προσμετρούν ή όχι στη δόμηση, στην κάλυψη και στον όγκο, με ποιες προϋποθέσεις και προδιαγραφές.
 8. Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.
 9. Προσβασιμότητα για ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα: Aπαιτήσεις για νέα και υφιστάμενα κτίρια – προδιαγραφές.
 10. Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια, αλλαγή χρήσης, ενεργειακή αναβάθμιση.
 11. Φυτεμένα δώματα – κίνητρα για βιοκλιματικά κτίρια.

Το βιβλίο περιέχει link & qr code όπου μπορείτε να κατεβάσετε:

 • Αλφαβητικό ευρετήριο του βιβλίου.
 • To Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών (απόφ.64243/2012).
 • Το τεύχος με τις οδηγίες «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Την Απόφαση. ΥΠ.ΕΝ./ΔΕΣΕΔΠ/65826/699 ΤΗΣ 7/20.7.2020 (ΦΕΚ 2998Β΄) «Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».
 • Τον ν.4495/2017 όπως ισχύει σήμερα.
 • Τον ν.4759/2020 όπως ισχύει σήμερα.
 • Τον ν.4819/2021.