• 0 Items - 0.00
  • No products in the cart.

Ιατρική ευθύνη & δίκαιο – Medical Support (Προστασία ιατρού & ασθενούς στην πράξη)

Με το παρόν σύγγραμμα επιχειρείται για πρώτη φορά μία συνολική πρακτική προσέγγιση του ζητήματος της ευθύνης του ιατρού από λάθη, τελούμενα κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.
Πρόκειται για μια μοναδική πρώτη κυκλοφορία – έκδοση στην Ελλάδα,  απευθυνόμενη στον ιατρό & δικηγόρο που αναλαμβάνει την υπεράσπιση των δικαίων του, αποτελούμενη από δύο τόμους, η οποία συμπληρώνεται με πρακτικό θεματικό πίνακα των περιεχόμενων αποφάσεων (ανά αποτέλεσμα, ειδικότητα, δικαστήριο), αλλά και με χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο –λέξεις κλειδιά, το οποίο διευκολύνει τον αναγνώστη στην μελέτη του.

80.00

Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2 - 4 εργάσιμες μέρες, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη.

Ειδικότερα, οι περιεχόμενες αποφάσεις δίδουν απαντήσεις, μεταξύ άλλων, στα κάτωθι ερωτήματα:

 • Ποιες πράξεις ή παραλείψεις ιατρών μπορούν να θεμελιώσουν ποινική ευθύνη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας
 • Πως ευθύνεται ο ιατρός κατά τη διάρκεια μίας χειρουργικής επέμβασης αλλά και κατά το μετεγχειρητικό στάδιο
 • Τι έννομα αποτελέσματα επιφέρει η εσφαλμένη ιατρική διάγνωση ή η μη ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή
 • Πως αντιμετωπίζονται νομικά οι επιπλοκές ενός τοκετού αλλά και οι επιγενόμενες βλάβες του νεογνού
 • Ποιο είναι το μέτρο ευθύνης του εφημερεύοντος ιατρού
 • Ποιος ο ρόλος της ασφαλιστικής εταιρείας του ιατρού κατά τη διάρκεια της δίκης
 • Στοιχειοθετείται ευθύνη των διοικούντων Νοσοκομείου
 • Σχέση θεραπευτικού ιδρύματος και θεράποντος ιατρού
 • Θάνατος κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης – υπό ποιες προϋποθέσεις ευθύνεται ο ιατρός
 • Τι συμβαίνει επί λανθασμένου χειρισμού ιατρικών μηχανημάτων
 • Σχέση θεραπευτικού ιδρύματος και θεράποντος ιατρού
 • Μπορεί να υπάρξει ευθύνη του ιατρού από την άρνηση χορήγησης ιατρικής γνωμάτευσης
 • Πως ευθύνεται ο ιατρός για λάθη τελούμενα κατά τη μετάγγιση αίματος
 • Οδηγός Πρόληψης Ιατρικών ατυχημάτων
 • Τι πρέπει να κάνει ο Ιατρός για να αποφύγει ένα λάθος και να μην χρειαστεί Νομική κάλυψη – Αστική ευθύνη
 • Προστασία Ιατρού λόγω λάθους
 • Περιπτώσεις αθώωσης Ιατρού
Περιλαμβάνεται επιπλέον:
 • Η βασική ιατρική νομοθεσία Νέος Κώδικας Ιατρικής ∆εοντολογίας
 • Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις
 • Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
 • Σύμβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα και τη Βιοϊατρικης με τις νεότερες τροποποιήσεις και τα επ’ αυτής εκδοθέντα κυριότερα κείμενα, η οποία συνιστά σημαντικό βοήθημα εργασίας για τον ιατρό.
Αναλυτικότερα στοιχεία που αφορούν τον Δικηγόρο:
Στον 1ο τόμο περιλαμβάνεται:

Όλες οι αποφάσεις Ελληνικών & Ευρωπαϊκών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί από το 1930 και αθωώνουν Ιατρούς από κατηγορίες για ιατρικά λάθη. Υπάρχει ενσωματωμένος πίνακας αθωωτικών αποφάσεων ανά ειδικότητα ιατρού και ανά περίπτωση ιατρικού λάθους που έχει συμβεί έως και σήμερα. Αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο όπου μπορεί να στηριχτεί ένας Δικηγόρος για να αποδείξει το δίκιο του ιατρού σε κάποια περίπτωση ιατρικού λάθους καθώς περιλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες περιπτώσεις που αθωώνεται ο ιατρός σε περίπτωση λάθους σε Ελληνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με άμεση αναζήτηση ανά ειδικότητα και περίπτωση.

Στον 2ο τόμο (ενσωματωμένος σε cdrom για άμεση εύρεση – εκτύπωση αποφάσεων) περιλαμβάνεται:
Όλες οι αποφάσεις Ελληνικών & Ευρωπαϊκών δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί από το 1930 και κατοχυρώνουν σε Ιατρούς την κατηγορία για ιατρική ευθύνη είτε από αμέλεια είτε για άλλο λόγο. Περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις ποινικών/πολιτικών/διοικητικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τον ασθενή έπειτα από ιατρικό λάθος και καταδικάζουν τον ιατρό, τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαικό επίπεδο
Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:
 • Περιπτώσεις αθώωσης/καταδίκης Ιατρού
 • Ιατρικές γνωματεύσεις και ιατρική ευθύνη
 • Προστασία Ιατρού/ασθενή λόγω λάθους
 • Αποφάσεις ποινικών, πολιτικών & διοικητικών δικαστηρίων
 • Αποφάσεις απαλλαγής/κατωχύρωσης ιατρικής ευθύνης Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων
 • Αντιμετώπιση Ιατρικού λάθους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου
 • Χρήσιμη νομοθεσία και κατ’εξουσιοδότηση εκδοθέντα νομοθετικά κείμενα
 • Ιατρική ευθύνη και δημόσια/ιδιωτικά νοσοκομεία
 • Κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας
 • Σχετική νομοθεσία – παραδείγματα
 • Ανθρωποκτονία εξ αμελείας
 • Σωματική βλάβη εξ αμελείας
 • Πρόστηση
 • Ιατρική ευθύνη και δίκαιο προστασίας του καταναλωτή
 • Ζητήματα χρηματικής ικανοποίησης
 • Αστική ευθύνη Δημοσίου (105 και 106 ΕισΝΑΚ)
 • Ιατρική ευθύνη και ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ιατρική ευθύνη και ΕΔΔΑ
0