• 0 Items - 0.00
  • No products in the cart.

Ηλεκτρονικά Βιβλία-Ηλεκτρονική Τιμολόγηση-myDATA 2020 Β’ ΤΟΜΟΣ

22.50

Εξαντλημένο

Αποστέλλεται κατά κανόνα σε 2 - 4 εργάσιμες μέρες, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης αποθέματος στον εκδότη.

Το συγκεκριμένο βιβλίο δημιουργήθηκε από την επιστημονική ομάδα της ASTbooks προκειμένου να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια του επαγγελματία λογιστή για την ομαλότερη μετάβασή του στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, βοηθώντας να ξεπεραστούν τα όποια αρχικά προβλήματα παρουσιαστούν κατά την αρχική εφαρμογή.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί τον Β΄ΤΌΜΟ της έκδοσης του Ιουνίου 2020Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται θέματα που αφορούν τον λογιστή και την ψηφιακή πλατφόρμα όπως:

 • Ποιο είναι το λογισμικό του Λογιστή
 • Τι διαβιβάζει ο Λογιστής
 • Τον τρόπο διαβίβασης δεδομένων
 • Τα βήματα διαχείρισης σχετικά με την αυτοματοποιημένη συσχέτιση ΜΑΡΚ με την λογιστική των Επιχειρήσεων που τηρεί ο Λογιστής στο ERP του
 • Τις ενέργειες του Λογιστή αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις του πελάτη του
 • Τον χρόνο διαβίβασης των ανά περίπτωση δεδομένων
 • Την υποχρέωση εξουσιοδότησης Λογιστή
 • Τις διαδικασίες που ακολουθεί ο μισθωτός Λογιστής σε λογιστήριο επιχείρησης
 • Την επιβεβαίωση ορθότητας ή ασυνεπειών από τον Λογιστή
 • Τις ενέργειες του Λογιστή για να ξεκινήσει τη διαβίβαση δεδομένων

Ενδεικτικά επίσης αναφέρουμε:

Στο βιβλίο αναλύονται η έκταση εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα όπως:

 • Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας
 • Υπόχρεοι ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων
 • Εξαιρούμενοι από την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων
 • Δεδομένα που διαβιβάζονται
 • Τρόπος και διαδικασία διαβίβασης δεδομένων
 • Χαρακτηρισμός συναλλαγών
 • Ειδικές υποχρεώσεις οντοτήτων
 • Έκδοση τιμολογίου από αγρότες κανονικού και ειδικού καθεστώτος
 • Για συναλλαγές χονδρικής (B2B – επιχείρηση προς επιχείρηση και B2G – επιχείρηση προς το Δημόσιο) (απλογραφικά/διπλογραφικά)
 • Για συναλλαγές εσόδων λιανικής (B2C)
 • Τον χρόνο διαβίβασης δεδομένων στις περιπτώσεις που η επιχείρηση:
 • επιλέγει Πάροχο,
 • έχει την υποχρέωση ή επιλέγει ERP,
 • έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την Ειδική Φόρμα Καταχώρησης
 • έχει την υποχρέωση ή επιλέγει Φ.Η.Μ. αποκλειστικά για λιανικές συναλλαγές
  • Παραδείγματα δυνατότητας χρήσης της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε. (απλογραφικά/διπλογραφικά)
  • Με χρήση Παρόχου και τη διαδικασία αδειοδότησή του, τον τρόπο διαβίβασης των δεδομένων από τον πάροχο
  • Με χρήση λογισμικού ERP (εμπορικό -λογιστικό), τον χρόνο και τον τρόπο διαβίβασης παραστατικών από ERP, τις διαφορές Παρόχου και ERP

Με τη θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA, ένα μεγάλο ψηφιακό έργο έγινε πραγματικότητα. Ιδιαίτερα τώρα σε μια δύσκολη για την οικονομία περίοδο, η συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει ένα  νέο, σύγχρονο εργαλείο και λύση, για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων

Επιπλέον, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA αποτελεί ένα ψηφιακό άλμα για τη σχέση των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, καθιστώντας τη σημείο αναφοράς στη νέα ψηφιακή αρχιτεκτονική της Α.Α.Δ.Ε. και διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά το φάσμα υπηρεσιών που παρέχει στην οικονομία, ενισχύοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον συνολικά.

Με την έκδοση της κοινής κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1138/2020 όπως τροποποιήθηκε με την Α. 1227 /09-10-2020,τέθηκε το νέο πλαίσιο, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτών και του τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά).

Η ανάπτυξη του έργου της διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων – myDATA θα γίνει σε στάδια, ώστε να δοθεί αναγκαίος χρόνος προσαρμογής στην ηλεκτρονική επικοινωνία των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

 

   Στο πέμπτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνεται πλήθος επικαιροποιημένων συχνών  ερωτήσεων και απαντήσεων για τα ηλεκτρονικά βιβλία, όπου ο αναγνώστης έχει την δυνατότητα να ανατρέξει και να λύσει με πρακτικό τρόπο κάποιο ερώτημα που ενδεχομένως του γεννηθεί.

 

Στο έκτο και έβδομο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται πρακτικές οδηγίες χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, με εικόνες από την ίδια την πλατφόρμα που θα κάνουν ακόμα πιο εύχρηστη τη λειτουργία της.

 

Τέλος, στο Παράρτημα του βιβλίου περιλαμβάνονται τόσο για την πληρέστερη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου όσο και για λόγους επικαιροποίησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Α.Α.Δ.Ε.:

 • ο πίνακας των τυποποιήσεων δεδομένων παραστατικών,
 • οι Οδηγίες Υποβολής Αίτησης λήψης Άδειας Καταλληλότητας Υποψήφιων Παρόχων (ΥΠΑΗΕΣ),
 • οι Πίνακες Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης ΥΠΑΗΕΣ,
 • η Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Αδειοδότησης ΥΠΑΗΕΣ καθώς και
 • η Τεχνική περιγραφή διεπαφών REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων για χρήστες ERP.
Διαστάσεις 21.0 × 29.0 cm
μορφή προϊόντος

Κωδικός Εκδότη

Εκδότης

ISBN

Κωδικός BIC

Γλώσσες

,

Σελίδες

Ημ/νια Έκδοσης

Έτος Έκδοσης

είδος προϊόντος

Συγγραφέας

, , , , , ,

Eπιμέλεια

0