Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων

26.00

2η έκδοση – Ενημερωμένη και συμπληρωμένη έως τον Ν.4812/2021, ΦΕΚ Α 110-30/6/2021

Νόμος υπ. αριθμ. 4745/2020 (ΦΕΚ A 214/06.11.2020)

Περιλαμβάνει:

  • Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων.
  • Τροποποίηση του ν. 3869/2010.
  • Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ .
  • Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010.
  • Ερμηνεία κατ’ άρθρο.
  • Παρατηρήσεις επί των νομοθετικών μεταβολών.
  • Νομοθετικό καθεστώς εκκρεμών υποθέσεων.
  • Αναστολή προθεσμιών λόγω COVID-19.
  • Προστασία της κατοικίας μετά την κατάργηση του άρθρου 9 παρ. 2.