• 0 Items - 0.00
    • Δεν υπάρχουν προϊόντα.

Νέος πτωχευτικός κώδικας & υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

45.00

Η παρούσα κωδικοποίηση περιλαμβάνει δύο θεμελιώδους σημασίας κείμενα της πτωχευτικής νομοθεσίας, τον ν. 3588/2007 με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 153 Α’/10.07.2007) και τον ν. 3869/2010 με τίτλο «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 130 Α’/03.08.2010), ως έχουν τροποποιηθεί δυνάμει του, προσφάτως θεσπισθέντος, ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α’/14.08.2015) & ν.4346/2015.