Δημόσιες Συμβάσεις Έργων & Μελετών με τον Ν.4782/2021

65.00

Νέα έκδοση 2022

Συγγραφέας: Ζήσης  Παπασταμάτης

 • Πολιτικός Μηχανικός, MSc EMΠ, ΥΔ ΠΑΔΑ
 • Συγγραφέας Τεχνικής Νομοθεσίας & Διαχείρισης Έργων
 • Εισηγητής Ν. 4412/2016 ΕΚΔΔΑ, ΕΜΔΥΔΑΣ, ΜΟΔ ΑΕ
 • Επιστημ. Συνεργάτης ΕΜΔΥΔΑΣ, ΕΜΠ, ΠΑΔΑ, acta, Dimosnet, 4412.gr

Η Νομοθεσία κωδικοποιημένη και επικαιροποιημένη όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Κρίσιμα Θέματα Συμβάσεων Προμηθειών  & Παροχής Υπηρεσιών

Πρακτικός Οδηγός. Περιλαμβάνει Link και QR CODE με ηλεκτρονικά αρχεία και ΔΩΡΕΑΝ 6 ΜΗΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δίβιβλος Ποινικός κώδικας & Κώδικας ποινικής δικονομίας

30.00

Νέα έκδοση ενημερωμένη έως τον ν.4855/21 ΦΕΚ Α 215 12.11.2021

Δίβιβλος Ποινικός κώδικας & Κώδικας ποινικής δικονομίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

 

Περιλαμβάνει

 • Την Αιτιολογική έκθεση
 • Κατ’ άρθρο ανάλυση ρύθμισης ν.4855/2021

 

Εκτός σχεδίου δόμηση Νέα έκδοση 2η

55.00

Νέα 2η έκδοση επαυξημένη

Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης. Η νομοθεσία κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (1η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και τηςΟδηγίας94/62/ΕΚ», και της Απόφασης 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 2ης έκδοσης του βιβλίου για την Εκτός σχεδίου δόμηση.

 

Τι περιέχει:

 • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο.
 • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι.
 • Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός.
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα μηχανικών.
 • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου.

Νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας

20.00

Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ενημερωμένο έως το ν.4842/2021 ΦΕΚ Α 190/2021

 

Περιλαμβάνει:

 • την Αιτιολογική έκθεση.
 • την κατ ΄ Άρθρο ερμηνεία της ρύθμισης του ν.4842/2021,του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων

26.00

2η έκδοση – Ενημερωμένη και συμπληρωμένη έως τον Ν.4812/2021, ΦΕΚ Α 110-30/6/2021

Νόμος υπ. αριθμ. 4745/2020 (ΦΕΚ A 214/06.11.2020)

Περιλαμβάνει:

 • Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων.
 • Τροποποίηση του ν. 3869/2010.
 • Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ .
 • Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010.
 • Ερμηνεία κατ’ άρθρο.
 • Παρατηρήσεις επί των νομοθετικών μεταβολών.
 • Νομοθετικό καθεστώς εκκρεμών υποθέσεων.
 • Αναστολή προθεσμιών λόγω COVID-19.
 • Προστασία της κατοικίας μετά την κατάργηση του άρθρου 9 παρ. 2.

Διαμεσολάβηση σε αστικές – εμπορικές υποθέσεις & ειδικά θέματα

32.00

Περιλαμβάνει:

Ερμηνεία κατ’ άρθρο του νέου Ν.4640/2019.

Υποδείγματα ανάλυση σε ειδικά θέματα (Οικογενειακό, Τραπεζική, Ηλεκτρονική διαμεσολάβηση κλπ.)
Περιλαμβάνουν επίσης και τι ακριβώς κάνουν όσοι δεν είναι διαμεσολαβητές (Νομικοί Παραστάτες) πριν και αφού εμπλακούν στη διαδικασία αυτή για τους πελάτες τους καθώς και από τι κυρώσεις κινδυνεύουν αν δεν εμπλακούν.

Η προσωρινή διαταγή κατά τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας

28.00

Νέα Έκδοση 2020

(Ενημέρωση μέχρι και το Ν. 4549/2018)

Η εμπειρία ενός δικαστή με πινάκια 100 προσωρινών διαταγών την κάθε δικάσιμο στο Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Περιέχει ερμηνεία,πλούσια περιπτωσιολογία, την άποψή του και σχέδια δικαστικών αποφάσεων.

Οι περιορισμοί στη χρήση μαρτύρων κατά την απόδειξη δικαιοπραξιών

36.00

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 

Πρόλογος Νικολέττα Παισίδου, Καθηγήτρια Νομικής Α.Π.Θ.

Πότε αποδεικνύουμε έναν ισχυρισμό με μάρτυρες, έγγραφα ,δικαστικά τεκμήρια, ένορκες βεβαιώσεις, μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας;
Ποιοι είναι οι περιορισμοί ποσών ,αποδεικτικών, ένδικων μέσων σε κάθε δικαιοπραξία μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας;