Παπακωνσταντίνου Θ. Παντελής

Author's books

NEO

Εκτός σχεδίου δόμηση Νέα έκδοση 2η

55.00

Νέα 2η έκδοση επαυξημένη

Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης. Η νομοθεσία κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (1η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και τηςΟδηγίας94/62/ΕΚ», και της Απόφασης 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 2ης έκδοσης του βιβλίου για την Εκτός σχεδίου δόμηση.

 

Τι περιέχει:

  • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο.
  • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι.
  • Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός.
  • Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα μηχανικών.
  • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου.
NEO

Πίνακας Κατανομής Ποσοστών & Χιλιοστών Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας

40.00

Νέα επικαιροποιημένη έκδοση 2022

Δίνει πρακτικές λύσεις σε 3 πολύ σημαντικά θέματα:

Τι περιέχει και πως κατασκευάζεται ένας Πίνακας  Κατανομής Ποσοστών και Χιλιοστών Οριζόντιας και Κάθετης Ιδιοκτησίας

Τι πρέπει να περιέχει η Κάτοψη, Τομή & Όψη μιας Αρχιτεκτονικής Μελέτης

  Τι πρέπει  να περιέχει το Τοπογραφικό Διάγραμμα