Συγγραφέας

Κασσαβέτης Δημ. Νικόλαος

Author's books

Νέος πτωχευτικός κώδικας

30.00

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Περιλαμβάνει:

Μέρος Πρώτο: Κωδικοποίηση Ν.4738/2020
Μέρος Δεύτερο: Κατ’ άρθρο ανάλυση ρύθμισης Ν.4738/2020
 
Μέρος Τρίτο: Αιτιολογική Έκθεση Ν.4738/2020