Συγγραφέας

Ζαίμής Γεώργιος

Author's books

Κομμάτια για κλασική κιθάρα – Pieces for classical guitar

20.00

Περιλαμβάνει τέσσερα Kapitel έργα για κλασική κιθάρα, όπου περιγράφεται κάθε φορά και μια ξεχωριστή ιστορία, με διαφορετικό μουσικό ύφος.