Συγγραφέας

Δεδεμάδης Β. Γεώργιος

Author's books

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

45.00

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ  &  ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 120 ΔΟΣΕΩΝ

Ενημερωμένο μέχρι και:
  • ΠΟΛ 1223/ 29.12.2017
  • Απόφαση ΕΦΚΑ 62134/ 29.11.2017
  • Εγκύκλιος ΕΦΚΑ αρ.1/2018