Συγγραφέας

Αλεξίου Κώστας

Author's books

Μαθηματικά γ’ λυκείου

45.00
Τόμος Α:
Μιγαδικοί αριθμοί – Συναρτήσεις
Τόμος Β:
Παράγωγοι – Ολοκληρώματα
Είναι:
  • Ένα δίτομο πολυσέλιδο χρηστικό και χρήσιμο θησαυροφυλάκιο
  • Το πολυεργαλείο στα χέρια διδάσκοντα και διδασκόμενου