Συγγραφέας

Αθανασάτος Π. Κωνστάντινος

Author's books

Πλάτων και σοφιστική ρητορική

40.00
Η πορεία της φιλοσοφικής σκέψης του Πλάτωνος κατά της ρητορικής, από τον Γοργία ως τον Φαίδρο.
Η αντίθεση ανάμεσα στη ρητορική και στη φιλοσοφία, η σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσά τους, οι διαφορετικές απόψεις που έχουν εκφραστεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων του Πλάτωνος εναντίον των σοφιστών.

Πλάτωνος νόμοι και επινομίς

100.00

Το δεύτερο best seller του Δρ.Φ. Κωνσταντίνου Π. Αθανασάτου είναι γεγονός. Ένα τόσο σημαντικής αξίας έργο, το μοναδικό στο είδος του, για τον Πλάτωνα είναι πια στην διάθεση κάθε αναγνώστη.