Ν.Ο.Κ. & Νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων – Πακέτο προσφοράς

99.00

Πακέτο προσφοράς για όλους του μηχανικούς.

Τα 2 best seller βιβλία απαραίτητα για όλους τους μηχανικούς, σε ειδική τιμή προσφοράς!

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 6η έκδοση 2022 + Νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων 2η έκδοση επαυξημένη 2022.

Ν.Ο.Κ. & Νέος κώδικας κτιριοδομικού κανονισμού – Πακέτο προσφοράς

99.00

Πακέτο προσφοράς για όλους του μηχανικούς.

Τα 2 best seller βιβλία απαραίτητα για όλους τους μηχανικούς, σε ειδική τιμή προσφοράς!

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 6η έκδοση 2022 + Νέος κώδικας κτιριοδομικού κανονισμού 2022.

Κτιριοδομικός Κανονισμός & Κανονισμός Πυροπροστασίας – Πακέτο προσφοράς

99.00

Πακέτο προσφοράς για όλους του μηχανικούς!

 

Τα 2 νε΄α  best seller βιβλία απαραίτητα για όλους τους μηχανικούς σε ειδική τιμή προσφοράς!

 

Νέος Κώδικας Κτιριοδομικού Κανονισμού 4η έκδοση 2022 + Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 2η έκδοση 2022

Ν.Ο.Κ. & Εκτός σχεδίου δόμηση – Πακέτο προσφοράς

99.00

Πακέτο προσφοράς για όλους του μηχανικούς!

 

Τα 2 best seller βιβλία απαραίτητα για όλους τους μηχανικούς σε ειδική τιμή προσφοράς!

 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 6η έκδοση 2022 + Εκτός σχεδίου δόμηση 2η έκδοση 2022.

Ενεργειακή επιθεώρηση – Υπολογισμός Η/Μ συστημάτων

50.00

Απαραίτητο εργαλείο για κάθε μηχανικό που ασχολείται με την ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίων.

 1. Περιλαμβάνει: Έξι ολοκληρωμένα παραδείγματα υπολογισμού Η/Μ συστημάτων σε μία ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων
 2. Όλο το νομοθετικό πλαίσιο (μέχρι και τον πρόσφατο νόμο 4122/2013)
 3. Σύνοψη διευκρινιστικών εγκυκλίων ΥΠΕΚΑ σχετικά με την μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ)
 4. Ανάλυση – Ερμηνεία – Κωδικοποίηση νομοθεσίας
 5. Όλες οι τροποποιήσεις των αντίστοιχων νόμων
 6. Ενσωμάτωση των διευκρινιστικών εγκυκλίων του ΥΠΕΚΑ στον ΚΕΝΑΚ
 7. Συγκεντρωτικοί πίνακες της νομοθεσίας
 8. Αλφαβητικό ευρετήριο

Νέος πρακτικός οδηγός ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίων

65.00

Συγγραφέας: Παντελίδης Γιώργος, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc EUREM «Μέλος της ομάδας εργασίας για την αναθεώρηση των ΤΟΤΕΕ 20701-1 & ΤΟΤΕΕ 20701-4»

 

 

Νέα 3η Έκδοση – Αναθεωρημένη & Επαυξημένη

 

Η νέα αναθεωρημένη 3η έκδοση του best seller “Νέος Πρακτικός Οδηγός Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων” του κ.Γιώργου Παντελίδη, μόλις κυκλοφόρησε !!

 

Σύμφωνα με:

 • Το Νέο πρόγραμμα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΥΤΟΝΟΜΩ” 
 • Τις Νέες αναθεωρημένες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 έως 4
 • Τον Νέο Κ.Εν.Α.Κ. 

Νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων

59.00

Κωδικοποιημένος και επικαιροποιημένος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

  Πλήρης οδηγός 2022

 • Ενεργητική & Παθητική πυροπροστασία.
 • Αναλυτικές οδηγίες, υποδείγματα & παραδείγματα για μελέτη πυροπροστασίας.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την πρώτη έκδοση που αφορά την Νομοθεσία για την πυροπροστασία κτιρίων, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 2ης επαυξημένης έκδοσης του βιβλίου Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Εκτός σχεδίου δόμηση Νέα έκδοση 2η

55.00

Νέα 2η έκδοση επαυξημένη

Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης. Η νομοθεσία κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (1η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και τηςΟδηγίας94/62/ΕΚ», και της Απόφασης 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 2ης έκδοσης του βιβλίου για την Εκτός σχεδίου δόμηση.

 

Τι περιέχει:

 • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο.
 • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι.
 • Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός.
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα μηχανικών.
 • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου.

Νέος οικοδομικός κανονισμός ΝΟΚ Νέα έκδοση 6η

75.00

Νέα 6η έκδοση 2022  – 15.000 αντίτυπα

Διδάσκεται σε όλες τις πολυτεχνικές σχολές της Ελλάδος

 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός «Ο ν.4067/2012 κωδικοποιημένος και πλήρης, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα»

 

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (5η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν.4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», και των τροποποιήσεών του, καθώς και τις σημαντικές αλλαγές με το ν.4819/2021, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 6ης έκδοσης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

Πρόκειται για την πιο πλήρη έκδοση, απαραίτητο πρακτικό βοήθημα για όλους τους μηχανικούς, επικαιροποιημένο, με ανάλυση, σχολιασμό και ερμηνεία κατά παράγραφο.

 

Με την αγορά του βιβλίου έχετε ΔΩΡΕΑΝ 6 ΜΗΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σε οτιδήποτε αλλαγές προκύψουν.

Εκτός σχεδίου δόμηση Νέα έκδοση 2η

55.00

Νέα 2η έκδοση επαυξημένη

Τα μυστικά της εκτός σχεδίου δόμησης. Η νομοθεσία κωδικοποιημένη και πλήρως ενημερωμένη, όπως ισχύει σήμερα.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία που προέκυψαν μετά την τελευταία έκδοση (1η) και ειδικότερα μετά τη δημοσίευση του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της30ήςΜαΐου 2018 για την τροποποίηση τηςΟδηγίας2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και τηςΟδηγίας94/62/ΕΚ», και της Απόφασης 162/2021 του Σ.τ.Ε. για τα έργα σε περιοχές Natura, μας οδήγησαν στην κυκλοφορία της νέας 2ης έκδοσης του βιβλίου για την Εκτός σχεδίου δόμηση.

 

Τι περιέχει:

 • Πλήρης κωδικοποίηση & ανάλυση της Νομοθεσίας κατ’ άρθρο.
 • Όλες οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις & Εγκύκλιοι.
 • Σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός.
 • Ερωτήσεις – Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα μηχανικών.
 • ΠΟΥ και ΤΙ πρέπει να κοιτάξετε όταν ψάχνετε κάτι για δόμηση εκτός σχεδίου.

Δίβιβλος Ποινικός κώδικας & Κώδικας ποινικής δικονομίας

30.00

Νέα έκδοση ενημερωμένη έως τον ν.4855/21 ΦΕΚ Α 215 12.11.2021

Δίβιβλος Ποινικός κώδικας & Κώδικας ποινικής δικονομίας, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

 

Περιλαμβάνει

 • Την Αιτιολογική έκθεση
 • Κατ’ άρθρο ανάλυση ρύθμισης ν.4855/2021

 

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων

26.00

2η έκδοση – Ενημερωμένη και συμπληρωμένη έως τον Ν.4812/2021, ΦΕΚ Α 110-30/6/2021

Νόμος υπ. αριθμ. 4745/2020 (ΦΕΚ A 214/06.11.2020)

Περιλαμβάνει:

 • Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων.
 • Τροποποίηση του ν. 3869/2010.
 • Προσθήκη άρθρων 4Α ως 4Κ .
 • Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010.
 • Ερμηνεία κατ’ άρθρο.
 • Παρατηρήσεις επί των νομοθετικών μεταβολών.
 • Νομοθετικό καθεστώς εκκρεμών υποθέσεων.
 • Αναστολή προθεσμιών λόγω COVID-19.
 • Προστασία της κατοικίας μετά την κατάργηση του άρθρου 9 παρ. 2.

Νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας

20.00

Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Ενημερωμένο έως το ν.4842/2021 ΦΕΚ Α 190/2021

 

Περιλαμβάνει:

 • την Αιτιολογική έκθεση.
 • την κατ ΄ Άρθρο ερμηνεία της ρύθμισης του ν.4842/2021,του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Νέος πρακτικός δικηγόρος

160.00

Πριν διεκδικήσετε το “δίκιο” σας, γνωρίστε το “Δίκαιο”

7+1 Πολυτελείς τόμοι
Ανεξάρτητοι σε θεματολογία
Απλές και κατανοητές έννοιες
Αλφαβητικό ευρετήριο
Εύκολο στη χρήση
**Δώρο το Ερμηνευτικό Λέξικό Νομικών Όρων σε έντυπη και CD-ROM

Διαμεσολάβηση σε αστικές – εμπορικές υποθέσεις & ειδικά θέματα

32.00

Περιλαμβάνει:

Ερμηνεία κατ’ άρθρο του νέου Ν.4640/2019.

Υποδείγματα ανάλυση σε ειδικά θέματα (Οικογενειακό, Τραπεζική, Ηλεκτρονική διαμεσολάβηση κλπ.)
Περιλαμβάνουν επίσης και τι ακριβώς κάνουν όσοι δεν είναι διαμεσολαβητές (Νομικοί Παραστάτες) πριν και αφού εμπλακούν στη διαδικασία αυτή για τους πελάτες τους καθώς και από τι κυρώσεις κινδυνεύουν αν δεν εμπλακούν.

Ν.Ο.Κ. & Νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων – Πακέτο προσφοράς

99.00

Πακέτο προσφοράς για όλους του μηχανικούς.

Τα 2 best seller βιβλία απαραίτητα για όλους τους μηχανικούς, σε ειδική τιμή προσφοράς!

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 6η έκδοση 2022 + Νέος κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων 2η έκδοση επαυξημένη 2022.

Ν.Ο.Κ. & Νέος κώδικας κτιριοδομικού κανονισμού – Πακέτο προσφοράς

99.00

Πακέτο προσφοράς για όλους του μηχανικούς.

Τα 2 best seller βιβλία απαραίτητα για όλους τους μηχανικούς, σε ειδική τιμή προσφοράς!

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 6η έκδοση 2022 + Νέος κώδικας κτιριοδομικού κανονισμού 2022.

Κτιριοδομικός Κανονισμός & Κανονισμός Πυροπροστασίας – Πακέτο προσφοράς

99.00

Πακέτο προσφοράς για όλους του μηχανικούς!

 

Τα 2 νε΄α  best seller βιβλία απαραίτητα για όλους τους μηχανικούς σε ειδική τιμή προσφοράς!

 

Νέος Κώδικας Κτιριοδομικού Κανονισμού 4η έκδοση 2022 + Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 2η έκδοση 2022

Ν.Ο.Κ. & Εκτός σχεδίου δόμηση – Πακέτο προσφοράς

99.00

Πακέτο προσφοράς για όλους του μηχανικούς!

 

Τα 2 best seller βιβλία απαραίτητα για όλους τους μηχανικούς σε ειδική τιμή προσφοράς!

 

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 6η έκδοση 2022 + Εκτός σχεδίου δόμηση 2η έκδοση 2022.

Εγκλήματα στην Ελλάδα

133.00

Πραγματικές υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα!

 • Ανθρωποκτονίες
 • Ληστείες
 • Βιασμοί
 • Ναρκωτικά
 • Αρχαιοκαπηλίες

7 σκληρόδετοι πολυτελής τόμοι, πάνω 1900 σελίδες με πλούσια εικονογράφηση!

Λεξικό της Ελληνικής Επανάστασης

76.00

Συλλεκτική έκδοση  για την επέτειο συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

 

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών!

 

Όλος ο ξεσηκωμός από το Α έως το Ω.

Χιλιάδες λήμματα για όλα τα γεγονότα και τα πρόσωπα.

4 πολυτελείς σκληρόδετοι τόμοι.

 

 • Οι Φαναριώτες, ο Ρήγας και η προετοιμασία του Αγώνα.
 • Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, η Φιλική Εταιρεία και ο Ιερός Λόχος.
 • Οι αγωνιστές, οι κληρικοί και οι γυναίκες.
 • Μάχες, ολοκαυτώματα, έξοδος, εμφύλιοι, Εθνοσυνελεύσεις και Συντάγματα.
 • Στρατιωτικοί και διοικητικοί όροι, ονομασίες όπλων και ειδών εξοπλισμού, αλλά και ιδιωματισμοί της καθημερινότητας της εποχής.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης – Συλλεκτική σειρά

114.00

Συλλεκτική έκδοση  για την επέτειο συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση

“Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους”

 

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών!

2000 σελίδες με πρωτότυπες εικόνες της εποχής!

 

6 Τομη βιογραφία για το έργο και την ζωή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη βασισμένη σε πλήθος ιστορικών πηγών, με χιλιάδες παραπομπές΄, αποδείξεις και φωτογραφίες. Εμπλουτισμένη με άρθρα και ντοκουμέντα της εποχής!

Κάνε την εγγραφή στο newsletter μας...

Γίνε μέλος της παρέας μας!